opinieplatform.co.za
Lees die verkiesingsmanifeste hier in Afrikaans
Dit is teenwoordig seldsaam om ‘n verkiesingsmanifes in Afrikaans te kry. Die groot partye in Suid-Afrika het hul manifeste slegs in Engels geloods. En van die veeltalige plakkate langs die p…