opinieplatform.co.za
As jy nie gaan stem, gaan Zuma wen! #TREKJOUKRUISIE
Ja, as jy nie gaan stem, gaan Zuma wen, verseker in munisipaliteite waar die verkiesingsuitslag baie spannend gaan wees. Dit is ook ‘n leuen dat ‘n stem op klein partye in wykverkiesing…