opinieplatform.co.za
Lesersartikel: Veg vir jou regte!
Op 3 Augustus 2016 vind die munisipale verkiesing in Suid-Afrika plaas. Dit is uiters belangrik dat elke kieser gaan stem en nie by die huis bly nie. Elke stem tel en kan ‘n groot verskil maa…