opinieplatform.co.za
Marais-fonds moet Maties voor die hof daag
Noudat die Raad van die Universiteit Stellenbosch ingestem het met ‘n nuwe taalbeleid, wat Afrikaans eenvoudig tot hulptaal afgeskaal het, word nie meer aan een van die stigtingsvoorwaardes v…