opinieplatform.co.za
Jesus is almal s’n!!!
More is dit die dag voor Kersfees. Oukersaand. Baie bitter mense haat Kersfees. Party omdat die kerk en Christene hulle seergemaak het. Party omdat hulle besig is om uit puberteit te ontsluimer, en…