opinieplatform.co.za
Woord van dank aan ons redakteur
Ek wil graag dankie se vir die hoofredakteur van die Afrikaanse Opinieplatform vir al die moeite om die manifeste van die politieke partye op te som en in Afrikaans te vertaal en beskikbaar te stel…