opinieplatform.co.za
As jy ANC stem, stem jy vir…
Die verkiesingsmanifes van die ANC gaan veral oor die ‘uitwissing van die gevolge van apartheid’. Die ANC hele verkiesingsmanifes is daar rondom gebou. Ekonomie: ‘n Breë inklusiew…