opinieplatform.co.za
Fokus op die ‘ongelowige’ lidmaat (teologie vir die twyfelaar 28)
In die groot huis van spiritualiteit is daar vele kamers, wat saam met die loop van die mens se geskiedenis oopgaan, en ook gesluit word. Party kamers is meer soos sale, want dit moet baie ruimte h…