opinieplatform.co.za
Teologie vir die Twyfelaar 23 – Die mense van die Bybelse tye het verskillend gedink en geglo net soos vandag se mense
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie: dit is die gawe van God – Efesiërs 2:9 Wat baat dit, my broerders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het ni…