opinieplatform.co.za
Lesersartikel: Die Afrikanerdebat ver verby
Wie is die Afrikaner? Hierdie vraag word soms moedswillig gevra deur mense wat nie altyd die Afrikaner goedgesind is en dit is eintlik onnodig wat almal weet of behoort te weet wie die Afrikaner is…