opinieplatform.co.za
Afrikaans en die ‘new age’
Apartheid het veroorsaak dat Suid-Afrika besonder baie geïsoleerd geword het. Een van die onderwerpe waarvan ons nog slegs maar ’n beperkte verstaan het, is die teologiese isolasie van Suid-Afrika,…