opfietsen.nl
Wat is de waardering voor Opfietsen.nl? - Opfietsen
In alle pogingen om waardevolle content op de website te zetten, hoop je dat je mensen hiermee een plezier doet en dat ze er echt wat aan hebben. En als dat niet zo is, wil ik dat natuurlijk ook graag weten. Daarom heb ik een kleine tool op de website die gebruikers vraagt om een waardering …