opeto.wordpress.com
Fórmulas de financiamento na economía social
O venres 5 de outubro a nosa Asociación vai participar no Seminario Fórmulas de financiamento na economía social, organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de …