opeto.wordpress.com
Datas das próximas reunións da Xunta Directiva, setembro-decembro 2018
Na reunión da Xunta Directiva celebrada o sábado 29 de setembro, e despois de consultar aos socios para ver os días que mellor conveñen para as reunións, quedan establecidas as seguintes xuntanzas …