opentheword.org
“Ojo por ojo” significa que amas a tu prójimo como a ti mismo
English version: “Eye for an eye” means you love your neighbour as yourself 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, Moisés (Éxodo 21:24 NBLH) “Amarás a tu prójimo como a ti m…