opendicht.wordpress.com
Als
Als ik nou eens wist, wat ik moet weten. Als alles nou eens anders was. Was als dan ook nog als geweest? Als jij toch eens wist, wat jij moet weten Als alles nou eens gewoon was. Was als dan nooit …