opcina-luka.hr
Tehnički pregled traktora 2019 - Općina Luka
Tehnički pregledi traktora na terenu obavljati će se u petak 13. 09. 2019. i u subotu 14. 09. 2019.