opalsonly.nl
Berichten - opalsonly.nl
Elke keer als we een plan hadden, bleek bij nader inzien dat de botten zodanig op elkaar lagen of door ijzersteen aan elkaar vast gekoekt dat het toch niet mogelijk was om op die manier het grote blok op te splitsen. Nadat zo plannen A tm G door voortschrijdend inzicht waren gesneuveld, is plan H …