ooc.vn
Thái Lan: Chi tiêu cho công nghệ thông tin đạt 540 tỷ baht năm 2022
Thái Lan dự đoán mức chi tiêu cho dịch vụ công nghệ thông tin của nước này sẽ đạt mức 540 tỷ baht vào năm 2022.