ooc.vn
Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”
Hội thảo thực sự đã mang lại góc nhìn đa chiều với chủ đề nóng "số hóa quản trị doanh nghiệp” tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay