ooc.vn
Hệ thống chỉ số KPI - sai lầm và giải pháp thiết kế triển khai - Phần mềm Quản lý OOC digiiMS
Hệ thống chỉ số KPI là hệ thống quản trị chiến lược và hiệu quả công việc của NV, nằm trong top 25 công cụ quản lý ưa dùng nhất kể từ 1993.