ooc.vn
BSC – Công cụ đo lường và quản lý doanh nghiệp - Phần mềm Quản lý OOC digiiMS
“Nếu bạn có thể đo lường, bạn có thể quản lý được” Tôi đảm nhận vị trí Giám đốc của OCD vào giữa năm 2007, khi […]