ooc.vn
11 phần mềm ứng dụng sinh viên đi xin việc cần thành thạo - Phần mềm Quản lý OOC digiiMS
Công nghệ càng phát triển thì danh sách phần mềm ứng dụng mà sinh viên phải thành thạo càng dài. Đây là 11 phần mềm ứng dụng căn bản nhất.