onzplus.wordpress.com
Współpraca ONZ z Unią Europejską
Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje z Unią Europejską w takich dziedzinach jak: globalny rozwój, operacje pokojowe, pomoc humanitarna, prawa człowieka oraz kultura. Wszystkie państwa two…