onzplus.wordpress.com
Ważniejsze dokumenty wydane przez ONZ
1. Karta Narodów Zjednoczonych 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Główne organy Narodów Zjednoczonych – lista członków w 2003 r. 4. Konferencje i obchody 5. Deklaracja Milenijna 6. Ra…