onzplus.wordpress.com
Reorganizacja – Rada Społeczno-Gospodarcza
Radzie Społeczno-Gospodarczej przypada szczególna rola w procesie tworzenia globalnego porozumienia w sprawach gospodarczych i społecznych. Ta funkcja wymaga wzmocnienia organizacyjnego Rady i pogł…