onzplus.wordpress.com
Finansowanie Organizacji Narodów Zjednoczopnych
Narody Zjednoczone spełniają szereg powierzonych im przez państwa członkowskie zadań. Realizacja tych zadań wymaga odpowiednich środków finansowych. Podstawą finansowana Organizacji są obowiązkowe …