onurundusunceleri.com
İlk Diyalog
İlk sohbetimizi hatırlıyor musun? Yanılmıyorsam öğle saatleriydi. Ve o kadar kısaydı ki…