onturk.org
Tine (Navaho) Kabı
Tine / Dine (Navaho) [Güney Atabaşkanlar] Kil Çanağı / MS 1300 / Arizona OZ TAMGASI ÜZERİNE YAZILAR AYNI TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI ÜZERİNE YAZILAR