onturk.org
Birinci Balkan Süngüşü’nden
Osmanlı’nın 1. Balkan yenilgisi sonucu Bulgaristan Ordusu’nun eline geçen toplar.