onturk.org
1911 Olayları
“Arnavutluk ve Arabistan’da ayaklanmalar yaşanırken, 29 Eylül 1911 de ermeniler kürtler tarafından katledilmekteydi.” – (The War in Europe, 199 / New York – 1914) Osma…