onturk.org
Uchemdek Dikilitaşları
Fotoğrafçı Vitaly Jazator’un Ak Kem dağlarını da içine alarak çektiği ulu ve yazısız Benggütaşlar. – Uchemdek / Altay Türk Bölgesi