onturk.org
Stockholm, İsveç yazıtlarından
Kasabanın en eski evlerinden birinin duvar yapımında kullanılmış olan sözde Futhark – Runic (Batı Türk abecesi) yazılı bir kaya parçası. “Atalarımız Oden’in yoldaşları Türklerdir&…