onturk.org
PUURA
Puura sözcüğü, seslendirirken “u” uzatıldığı için iki u imi (harfi) ile yazılmaktadır. Bu uzatma süreç içinde “u” uzun ünlüsünü yumuşak g sesine de dönüştürmüştür ve şuan …