onturk.org
“Cemre” nakış çalışması
Benim çizdiğim ve Banu Özkur Baytok’un nakışladığı Cemre adlı çalışma. Çalışmanın içeriği : Yeryüzüne gönderilmiş ve Kartal donuna (şekline) bürünmüş olan tinsel (ruhani) varlığın doğaya indi…