onturk.org
Son Göl keçileri – Kırgızistan
Kırgızistan’da “Son Göl” gölünün güneyinde yer alan bediz alanından. Soy için, esenlik için, güç ve egemenlik için yakarılmış. Kut istenmiş. Türkler bir kaç değişik yapıda …