onturk.org
“Tanrıça” uydurması üzerine
Tüm kadim Türk ve Türkçülere esenlikler. Sözde “Tanrıça” adlı uydurma sözcüğün kullanılmaması için özellikle Türk dili ve tarihi üzerine ilgisi olan kişilere bir uyarıda bulunmak isteri…