onturk.org
Ulu Kem yakınlarında bir Türk ada kenti
Tuva’da, Tere Gölünün ortasında yer alan Por Bajın adında bir ada kenttir. İçindeki yaşam üzerine bir çok sav üretilen bu ada kentin 8yy. da kurulduğu düşünülmektedir. Bu kent için “baz…