onturk.org
Kün’den Tengri’ye
Otero, New Mexico, Amerika / Görsel Çekim : Van Corey Meksika’da kaya üzeri bediz. Bu bediz oldukça değerli. Çünkü Türk kaya üzeri bedizlerinde gördüğümüz iki ayrı betimlemeyi burada iç içe g…