onturk.org
Böri (Kurt) imi
Ne olduğu belirsiz, anlamsız, gereksiz, abuk subuk, uydurma arap el imlerinin değil; kendi Ulusumuza ait binlerce yıllık Türk el imi olan Böri’nin izindeyiz ve ancak o ime saygı duyarak payla…