onturk.org
Pazırık Kurganları Türk Eserleri
Pazırık Kurganlarından çıkarılan Türk (Hun – İskit) eserlerinin görselleri aşağıdadır.