onturk.org
Altun Yaruk tan Ağıt
Altun Yaruk, içinde “Şehzade ile Aç Pars Hikâyesi” gibi yer yer lirik bir eda taşıyan ve ağıtları andıran şiirleri içerir. İçinde açlıktan ölmek üzere olan bir parsı kurtarmak isteyen, …