onturk.org
Türklerin Kullandıkları Başka Temel İsimler
Türk Tarih Tezleri Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan Türkler Ansiklopedisi Cilt 20 1. “S” Kôklü İsimler İlk doğan (Türkmenistanlı ve Harezm-Maveraünnehirli) “Ön-Türkler”, temelinde “S” sesi olan adl…