onturk.org
ORDU MESUDIYE KALEKÖY’ÜN BIR TÜRKMEN KALESI, MEZARTAŞLARI İLE ÜÇ MEZAR ANITI
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu Ömer ÇAKIR Bu arada Ordu Mesudiye Kale Köyü Türkmen mezarlığı ile civardaki Sahanlı mezarlığında ve ayrıca Aanadolu’da bir çok yerde bulunan hiç şekillendirilmemiş vey…