onturk.org
HURRİLER
Fotoğraf : Tel Açana Eserlerinden Ortadoğu’da Türklerin Varlığı Tartışmaları , Türkler Ansiklopedisi Cilt 1 Prof. Dr. Ekrem Memiş Mezopotamya‟da büyük bir imparatorluk vücuda getiren Sami kôk…