onturk.org
“İskandinavların Türk Ataları” konusuna güçlü bir kanıt daha
Her ne kadar batı Tarihçiliğinin kurucuları İskandinav halklarının kökenlerini doğudan göçe bağlasa ve Türk bağlantıları kursa da, daha ileriki zamanlarda batı merkezli tarihçilik anlayışı içinde b…