onturk.org
Kaşgarlı Mahmud – Çatuk
Günümüze ulaşmamış olan ilginç bir malzeme ve kullanım bilgisi.