onturk.org
Kaşgarlı Mahmud – Tuğ ve Uğur
Dipçe : Türklerde “dokuz sayısının ve turuncu rengin” askeri hayatta ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Aynı zaman da Türklerin “Uğur” a ne kadar çok önem verdiklerini.. R…