onturk.org
Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi
Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan eski Türk Bengü taşlarından biri de Bugut yazıtıdır. Adını Arhangay Aymag’ın Bayn Tsagaan Gol (Kutsal Beyaz Göl) bölgesindeki Bugut dağınd…