onturk.org
Alevi Türkmenler ve Kadim Türk İnançları
Alevilik bir “kürt” inancı değildir. Alevi inancı “Kadim Türk Kültür ve İnancının” İslam ile harmanlaşarak oluşmuş, günümüzde de yaşayan devamıdır. Bu tarih, göçler, …